Vytápění s biotopeništěm je ekologické...

28.12.2018

Biotopeniště

Biotopeniště nemá nic společného s pěstováním zeleniny. Je nazýváno bio z důvodu,  že při spalování dřeva v takovém ohništi se spalují škodlivé látky, tudíž má nízké emise. Dříve se používalo ohniště roštové. Do ohniště se nasypalo uhlí a skrz rošt proudil do ohniště vzduch potřebný pro spalování. Po nějaké době kamnáři zjistili, že pro spalování dřeva je ohniště lepší bez roštů a potřebný vzduch pro spalování vchází do ohniště skrz dvířka topeniště. Po další době zkušení kamnáři zjistili, že když se do ohniště pouští předehřátý vzduch nad oheň při hoření, spalují se tak škodlivé plyny, které při standartním hoření jdou do ovzduší. Dále se zjistilo, že díky předehřátemu vzduchu, který proudí nad oheň, dřevo mnohem lépe hoří a uvolní o 30procent více tepla. Testy prokázaly až 1200 stupňů. Díky tomuto novému způsobu spalování dřeva při používání biotopeniště mají kamnáři mnohem více možností využití vysokých teplot, které takové topeniště dokáže vyvinout, kouř není tak škodlivý pro životní prostředí a uživatel takových kamen využije větší potenciál ze spalovaného dřeva. 

Výhody vytápění s biotopeništěm:

  • vyšší teplota v ohniští (až 1200stupňů),
  • možnost vytápění více místností,
  • menší roční spotřeba dřeva (až 30 procent),
  • ohniště téměř bez popela,
  • spaliny jsou šetrnější k životnímu prostředí - nízké emise.

Nevýhody vytápění s biotopeništěm:

  • vyšší pořizovací cena,
  • náročnost na kvalitnější matriály v ohništi,
  • nutnost externího přisávání vzduchu.