Konvekční teplo

Způsob vytápění prostor teplovzdušnou konvekcí se nazývá otevřený teplovzdušný systém. Je to velmi pohotový a rychlý způsob vytápění. S ohledem na malou hmotnost, malou prostorovou, materiálovou a pracovní náročnost je to jeden z nejlevnějších způsobů vytápění. Vzdušná cirkulace, (jak vydíte na obrázku) způsobuje výrazné, až desetistupňové, rozdíly teploty vzduchu u stropu a při zemi, což má negativní dopad na zdraví lidí žijících v takto vytápěných prostorách. Od ramen nahoru je lidské tělo vystaveno teplotám vyšším, než je zdrávo, a od pasu dolů jsou tyto teploty nedostačující. Lidský organismus tak dostává z různých míst těla rozdílné informace o teplotě okolí a není schopen správně chladit, nebo ohřívat tělo. Proto člověk obývající takto vytápěné prostory začne být po nějakém čase náchylný na rýmu, kašel, a jiné dýchací problémy. Neustálé chladno od nohou vzniku těchto chorob jen napomáhá. Teplovzdušné výměníky s vysokou povrchovou teplotou nadměrně přesouší vzducha vzdušná cirkulace značně zvyšuje prašnost. Obojí škodí dýchacímu ústrojí i pokožce. Se vzduchem z místnosti se do systému nasává i prach. Tento prach, který se nachází v každé lidmi obývané prostoře, obsahuje mimo jiné mikroskopické organické i anorganické částečky. Chlupy, vlasy, roztoče, pavučiny, plasty, prach. Anorganické částečky jsou zčásti nám známé alergeny. Organické částečky a plasty přepálené na výměnících s vysokou teplotou (400 °C), se usazují na pokožce, sliznicích a v plicích. Tělo je dokáže odbourat jen zčásti, nebo vůbec. Tyto přepálené organické a umělohmotné mikroskopické prachové částice mají obecně neblahý vliv na zdravotní stav sliznic i pokožky. Způsobují alergie, zvyšují náchylnost k ekzémům, vyrážkám, bronchitidám a nemalou měrou přispívají i ke vzniku rakoviny plic.