Bio topeniště

Je nazýváno bio z důvodu, protože při spalování dřeva v takovém ohništi se spalují škodlivé látky, tudíž má nízké emise. Dříve se používalo ohniště roštové. Do ohniště se nasypalo většinou uhlí a skrz rošt proudil do ohniště vzduch potřebný pro spalování. Po nějaké době kamnáři zjistili, že pro spalování dřeva je ohniště lepší bez roštů a potřebný vzduch pro spalování vchází do ohniště skrz dvířka topeniště.  Po další době zkušení kamnáři zjistili, že když se do ohniště pouští předehřátý vzduch nad oheň při hoření, spalují se tak škodlivé plyny, které při standartním hoření jdou do ovzduší. Dále se zjistilo, že díky předehřátemu vzduchu který proudí nad oheň, dřevo mnohem lépe hoři a uvolní o 30procent více tepla. Testy prokázaly až 1200 stupňů. Díky tomuto novému způsobu spalování dřeva při používání biotopeniště mají kamnáři mnohem více možností využití vysokých teplot, které takovéto topeniště dokáže vyvinout a kouř není tak škodlivý pro životní prostředí a uživatel takových kamen využije větší potenciál ze spalovaného dřeva.