Vytápění s bio topeništěm je nejúspornější ...

29.10.2018

Biotopeniště nemá nic společného s pěstováním zeleniny. Je nazýváno bio z důvodu,  že při spalování dřeva v takovém ohništi se spalují škodlivé látky, tudíž má nízké emise. Dříve se používalo ohniště roštové. Do ohniště se nasypalo většinou uhlí a skrz rošt proudil do ohniště vzduch potřebný pro spalování. Po nějaké době kamnáři zjistili, že pro spalování dřeva je ohniště lepší bez roštů a potřebný vzduch pro spalování vchází do ohniště skrz dvířka topeniště. Po další době zkušení kamnáři zjistili, že když se do ohniště pouští předehřátý vzduch nad oheň při hoření, spalují se tak škodlivé plyny, které při standardním hoření jdou do ovzduší. Dále se zjistilo, že díky předehřátému vzduchu který proudí nad oheň, dřevo mnohem lépe hoří a uvolní o 30 procent více tepla. Testy prokázaly až 1200 stupňů. Díky tomuto novému způsobu spalování dřeva při používání biotopeniště mají kamnáři mnohem více možností využití vysokých teplot, které takovéto topeniště dokáže vyvinout,  kouř není tak škodlivý pro životní prostředí a uživatel takových kamen využije větší potenciál ze spalovaného dřeva. 

Výhody vytápění s bio topeništěm:

  • je úsporné, ušetříte 30 procent dřeva za rok,
  • bio topeniště dosahují vyšších teplot až o 300 stupňů než u standartních topenišť,
  • díky vysokým teplotám mají kamna širší využití pro vytápění jako např. možnost ohřevu vody, více vytápěných místností,
  • nízké emise,
  • ohniště téměř bez popela.

Nevýhody vytápění s bio topeništěm:

  • vyšší pořizovací hodnota,
  • nutnost externího přisávání vzduchu.